- Iga-aastane osalemine riikliku tuleohutusjärelevalve tuleohutusülevaatuses;

- Kliendi esindamine riikliku tuleohutusjärelevalve haldusmenetluses kui ka väärteomenetluses, tuleohutusnõuete rikkumise asjade kohtueelses menetluseni;
- Kliendi esindamine tuleohutusjärelevalve alase vaide kirjutamisel ja tuleohutusjärelevalve ametnikule vajaliku teabe edastamisel;
- Kliendi esindamine tuleohutusalstes küsimustes üld – ja detailplaneeringu koostamisel;
- Kliendi esindamine ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti ning ehitise kasutusloa heakskiidu korral;
- Kliendi esindamine ja vastavuse tagamine tuleohutusnõuete osas ehitusprojekti projekteerimises, samuti ehitustegevuses;
- Kliendi esindamine jaemüügis olevate tuleohutuspaigaldiste ning ehitustoodete ja -materjalide, vastavusdeklaratsiooni või -sertifikaadi olemasolu kui ka puudumise korral, samuti tarbijakaitsealastes küsimustes;
- Kliendi esindamine tuleohutuspaigaldisi hooldavate ja müüvate ettevõtete leidmisel ja koostööpartneri valimisel - projektijuhtimine;
- Kliendi esindamine kahjukäsitluses ja käsitlusega seotud toimingutes;
- Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise palanide koostamine ja esitamise kord;
- Töötervishoiu ja tööohutusalastes küsimustes.

Müüme järgmiste kaubamärkide tooteid

                                   

 
 
 
 

Kontakt

Meie näidistesaal asub

Pärnu mnt 142

Tallinn Harjumaa

Tel 56 299 859

info@ohutuspartner.ee

Kauba ostmine näidistesaalist

Tasuda saab maksekaardiga või sularahas

Külastamine etteteatamisega

Tel 56 299 859

info@ohutuspartner.ee