Omaniku ja valdaja tuleohutusalaste kohustuste väljaselgitamine ning vastutusala tulevalt seadusest;

- Riikliku tuleohutusjärelevalve tuleohutusülevaatuse läbiviimises, nagu paikvaatlusprotokolli, ettekirjutuse, asendustäitmine – ja      sunnirahaseaduse korral;
- Kliendi nõustamine jaemüügis olevate tuleohutuspaigaldiste ning ehitustoodete ja -materjalide, vastavusdeklaratsiooni või sertifikaadi olemasolu kui ka puudumise korral, samuti tarbijakaitsealastes küsimustes;
- Objekti, tegevuse ja seadme töö tuleohutusnõuetele vastavuse üle;
- Tuleohutusnõuetele vastavus planeerimises, projekteerimises, ehituses ning üld- ja detailplaneeringu kooskõlastamisel;
- Haldussunni rakendamine tuleohutusnõuete rikkumise korral ja väärteomenetluse läbiviimine seadusega ettenähtud korras;
- Tuleohutusnõuete rikkumise asjade kohtueelne menetlus seadusega ettenähtud juhtudel ja korras;
- Kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku, ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti ja ehitise kasutusloa heakskiidul;
- Kliendi nõustamine kahjukäsitluses ja käsitlusega seotud toimingutes;
- Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise palanide koostamisel;
- Töötervishoiu ja tööohutusalastes küsimustes.

Müüme järgmiste kaubamärkide tooteid

                                   

 
 
 
 

Kontakt

Meie näidistesaal asub

Pärnu mnt 142

Tallinn Harjumaa

Tel 56 299 859

info@ohutuspartner.ee

Kauba ostmine näidistesaalist

Tasuda saab maksekaardiga või sularahas

Külastamine etteteatamisega

Tel 56 299 859

info@ohutuspartner.ee